Dost Tropik, pazar talepleri doğrultusunda uzun dönemli iş birliklerine açık ve sözleşmeli üretim yöntemleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarına katkı sağlamaktadır.

Ticari olarak üretimine başladığımız 7 farklı tropik meyvenin yanı sıra müşterilerimizin talep etmesi halinde uzun dönemli sözleşmeli üretim anlaşmaları yaparak yeni meyve çeşitlerini üretebilir veya mevcut ürünlerinin üretim kapasitesini artırabilmekteyiz.

Sözleşmeli Tropikal Meyve Üretim veya kapasite artışı süreçlerimizi aşağıda belirlediğimiz dört temel süreçle şekillendirmekteyiz.

tropik_meyve
com

ÖN
GÖRÜŞME

Müşteri, pazara sunmak istediği ve sözleşmeli olarak üretimini yapmak istediği çeşidin ve üretim miktarını içeren ön talebini şirketimizle paylaşır. Konuyla ilgili değerlendirme ekibimiz ön çalışmasını yapar ve taleple ilgili olarak fizibilite raporunu hazırlar.

hand

SÖZLEŞMELİ
ÜRÜN TALEBİ

Müşteri, fizibilite raporunun akabinde sözleşmeli üretim için nihai talebini resmi olarak gerçekleştirir.

pen

SÖZLEŞME
KOŞULLARI VE İMZALAR

Dost Tropik ve müşteri arasında sözleşmeli iş birliğinin kapsamı belirlenir ve sözleşmeler imzalanır.

sozlesme

ÜRETİM
SÜRECİ

Sözleşme süreçleri tamamlandıktan sonra üretim hazırlıkları yapılır ve ürünlerin sözleşme koşulları doğrultusunda üretimi gerçekleştirilir.